Link tải Hướng dẫn sử dụng VM350 :

manual_vm350.pdf